«
»
FacebookYoutube

Monthly Archives: Декабрь 2020

Building bridges of trust

The center for social research surveyed the population on the joint residence of Armenians and Azerbaijanis and the likelihood of a hostilities’ resumption. The survey involved 603 randomly selected respondents. The majority of respondents (66.2%) believe that Azerbaijanis and Armenians’ joint residence in Karabakh will never be possible, and 19.4% think that it will be…

Read more

Azərbaycan ilə Ermənistan arasında etimad körpüsü qurulmalıdırmı?

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən azərbaycanlılarla ermənilərin Qarabağda birgə yaşaya biləcəyinə, habelə yeni müharibə ehtimalına dair keçirilmiş rəy sorğusunda təsadüfən seçilmiş 603 nəfər iştirak edib. Sorğu iştirakçılarının 66,2 faizi Qarabağda azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşamasının heç vaxt mümkün olmayacağını, 19,4 faizi bir neçə ildən sonra mümkün olacağını, cəmi 4,8 faizi yaxın gələcəkdə mümkün olacağını bildirib. Bu sorğunun…

Read more

Построить мосты доверия

Центр социальных исследований провел опрос среди населения на тему совместного проживания армян и азербайджанцев и вероятности возобновления военных действий. В опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента. Большая часть респондентов (66.2%) считает, что совместное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе никогда не станет возможным, а 19.4% полагают, что это станет возможным через несколько лет. Лишь…

Read more